Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

BA Business Studies Top-Up

BA Business Studies Top-Up

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που δεν έχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών αλλά διαθέτουν εργασιακή εμπειρία. Το βρετανικό σύστημα σπουδών αναγνωρίζει πως η εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις εργασίας ισοδυναμεί με έτη σπουδών και δίνει τη δυνατότητα σε έμπειρους επαγγελματίες να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους φοιτώντας για ένα έτος, να πάρουν το πτυχίο τους και μετά, αν θέλουν, να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Το πρόγραμμα BA (Hons) Business Studies (top-up) συμπληρώνει τα ακαδημαϊκά και θεωρητικά κενά που ενδεχομένως έχει ένας επαγγελματίας. Ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη διά βίου μάθηση μέσω της ανάπτυξης ενός ευρέος φάσματος πνευματικών, πρακτικών και εργασιακών δεξιοτήτων. Οι φοιτητές σπουδάζουν θέματα όπως διαχείριση ανθρώπινων πόρων, μάρκετινγκ, στρατηγική, διαχείριση αλλαγών, επιχειρηματική ηθική, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Επίσης, αναλύει τις συνθήκες και τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς αναπτύσσοντας στους επαγγελματίες – φοιτητές επιχειρηματικές και οργανωτικές ικανότητες.

Το top-up πτυχίο είναι το τελευταίο έτος (Επίπεδο 6) ενός προπτυχιακού πτυχίου. Απόφοιτοι Λυκείου ή ΤΕΙ με τουλάχιστον δύο χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας μπορούν να το επιλέξουν και να αναβαθμίσουν τα ουσιαστικά και τα τυπικά τους προσόντα. Απευθύνεται επίσης σε πτυχιούχους άλλων σχολών με διαφορετικό πτυχίο που θέλουν ένα δεύτερο πτυχίο για καριέρα στον χώρο των επιχειρήσεων.

BA Business Studies Top Up inner image

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος  

 1. Οργανώνει, εμπλουτίζει και υποστηρίζει με ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο τις εμπειρικές γνώσεις των συμμετεχόντων.
 2. Προσφέρει μια ευρύτερη εικόνα της οικονομίας και του κόσμου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 3. Προσφέρει “εργαλεία” για την επίλυση επιχειρηματικών ή διοικητικών προβλημάτων και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης.
 4. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με διαλέξεις και σεμινάρια από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς.
 5. Ενσωματώνει την πληροφορική, καθώς τα πάντα πλέον στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων βασίζονται στις εφαρμογές της.
 6. Οι σπουδαστές μπορούν να τελειοποιήσουν τα Αγγλικά τους ή να μάθουν ξένες γλώσσες, πέραν αυτών που ενδεχομένως γνωρίζουν, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.
 7. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το κορυφαίο βρετανικό πανεπιστήμιο University of West London που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού του, διενεργεί τις εξετάσεις και απονέμει τους τίτλους σπουδών.


Έναρξη:​

Οκτώβριο για το Χειμερινό Εξάμηνο ή
Φεβρουάριο για το Εαρινό Εξάμηνο

Διάρκεια:​

1 Έτος για εγγραφές Οκτωβρίου ή Φεβρουαρίου
με απολυτηρίο Λυκείου και με εργασιακή εμπειρία

Ωράριο φοίτησης:​

Πρωινό ή / και Βραδινό​

Γλώσσα:

Αγγλικά

Πλεονεκτήματα Προγράμματος

1

Εκπαιδεύει τους σπουδαστές στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις λειτουργίες μίας επιχείρησης και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα.

2

Καλλιεργεί στους σπουδαστές ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων, από τη δημιουργία ενός λειτουργικού business plan μέχρι την ικανότητα παρουσίασης και την “πώληση” μιας ιδέας σε πελάτες ή πιθανούς χρηματοδότες.

3

Μεγάλη σημασία δίνεται στις νέες τεχνολογίες καθώς η χρήση τους πλέον είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

4

Διερευνά σύγχρονες εταιρικές έννοιες, όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η επιχειρηματική ηθική, η αειφορία, η παγκοσμιοποίηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η επιχειρηματική καινοτομία.

5

Η διδασκαλία γίνεται με ένα συνδυασμό μεθόδων, με σκοπό την όξυνση της δημιουργικότητας και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των σπουδαστών. Επιπλέον, συμπληρώνεται με ομιλίες και σεμινάρια από στελέχη της αγοράς.

6

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε εταιρείες, ειδικά σ’ εκείνες που διακρίνονται για τον καινοτόμο χαρακτήρα τους.

University of West London
Βραβεύσεις
Προϋποθέσεις Αποδοχής


Σπουδάζοντας στο BCA, ζείτε στην Ελλάδα την ατμόσφαιρα ενός Βρετανικού ή Ελβετικού Πανεπιστημίου υψηλής στάθμης και σας απονέμονται οι τίτλοι σπουδών (Bachelor & Master) οι ίδιοι ακριβώς που χορηγούνται στους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται παντού στον κόσμο (και είναι ισχυροί για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα ακόμα και για διορισμό στο ελληνικό Δημόσιο). Επιπλέον, αξιοποιείτε την ψηφιακή τεχνολογία με τις εξειδικευμένες πλατφόρμες εξ αποστάσεως παρακολούθησης που έχει δημιουργήσει το BCA και έχει εντάξει στη φιλοσοφία του Blended Learning.


Την πετυχημένη πορεία του BCA πιστοποιούν οι πολλαπλές βραβεύσεις που έχει δεχθεί στην πορεία των ετών εκπαιδευτικής του λειτουργίας με ιδιαίτερη σημαντική την ανακήρυξη του ως το «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ». Περισσότερες πληροφορίες για τις βραβεύσεις του BCA College μπορείτε να δείτε εδώ.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο λυκείου με βαθμό τουλάχιστον 12 ή IB Diploma ή αντίστοιχου βαθμού αποδεικτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως ενθαρρύνουμε όσους υποψήφιους έχουν Απολυτήριο με βαθμό μικρότερο από 12 να κάνουν αίτηση για αποδοχή στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως οι βαθμοί πάνω από 12 σε συγκεκριμένα σχετικά μαθήματα πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προσωπική συνέντευξη προκειμένου, παράλληλα με τις παραπάνω βαθμολογίες, να συνεκτιμηθεί η ικανότητα τους να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μία από τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • IELTS: Με βαθμό 6 και άνω, με τουλάχιστον 5.5 σε κάθε τμήμα του τεστ
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Cambridge Advanced Certificate in English (CAE)
 • Cambridge First Certificate in English (FCE): Με βαθμό C και άνω
 • Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE)
 • Pearson Academic: Με βαθμό 53, με τουλάχιστον 51 σε κάθε τμήμα του τέστ
 • BCA IELTS Placement Test: Με βαθμό 6 και  άνω, με τουλάχιστον 5.5 σε κάθε τμήμα του τεστ

Για τους υποψηφίους σπουδαστές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αγγλικής γλώσσας, προσφέρονται εντατικά μαθήματα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στον κλάδο των επιχειρήσεων

Δρ. Ζωή Αναγνωστίδου

Υπεύθυνη Τμήματος​

Δρ. Ζωή Αναγνωστίδου

H Δρ. Ζωή Αναγνωστίδου αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2004. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Bath (UK) με αντικείμενο το Μάνατζμεντ, και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Tμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας)

στο πεδίο της Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Από το 2008 διδάσκει μαθήματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας και έχει παράλληλα εργαστεί ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και σύμβουλος πάνω σε διάφορα project. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συμπεριφορά και ψυχολογία του καταναλωτή και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.​

Μαθήματα Προγράμματος

20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εξαμήνου
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εξαμήνου
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εξαμήνου
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εξαμήνου
40 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εξαμήνου
Επίπεδο Τίτλος Πτυχίου Σημειώσεις
BA BA Business Studies Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 120 ακαδημαϊκές μονάδες

Τα προσφερόμενα πτυχία καθώς και τα κριτήρια για την απόκτησή τους:​

Όλα τα προπτυχιακά προγράμματα, πέραν του πτυχίου Bachelor, προσφέρουν και ενδιάμεσους/συμπληρωματικούς προπτυχιακούς τίτλους, όπως η Βεβαίωση Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτοί οι προπτυχιακοί τίτλοι, οι οποίοι μπορούν επίσης να αποκτηθούν με βαθμό ή τιμητική διάκριση, απονέμονται σε όσους σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει ένα τμήμα του πτυχιακού κύκλου σπουδών.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter​ για να λαμβάνετε τα νέα του BCA​

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα δίδακτρα, τις υποτροφίες και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Επικοινωνία
close-link