Αναγνώριση Πτυχίου

BCA College > Το BCA College > Αναγνώριση Πτυχίου

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που προέρχονται από συνεργασίες
Κολλεγίων με ξένα Πανεπιστήμια​

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία*:

 • Asset 1
  Αναγνωρίζεται η επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων Bachelor (τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας) και Master, που δόθηκαν από κολλέγια συνεργαζόμενα με πανεπιστήμια χωρών μελών της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας.
 • Οι κάτοχοι αυτών των πτυχίων εξομοιώνονται επαγγελματικά με τους πτυχιούχους ελληνικών ΑΕΙ.
 • Αναγνώριση Πτυχίου
  Η αναγνώριση καλύπτει τόσο τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα (δικηγόροι, μηχανικοί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι) όσο και τα ελεύθερα (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Ναυτιλιακά, Ξενοδοχειακά, Επιστήμη Υπολογιστών κλπ), αυτά δηλαδή που διδάσκει το BCA.

O πτυχιούχος μπορεί:

 • να προσληφθεί ως μισθωτός στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους πτυχιούχους των ελληνικών ΑΕΙ,
 • να εργασθεί ως αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους πτυχιούχους των ελληνικών ΑΕΙ,
 • να προσληφθεί σε ακαδημαϊκές θέσεις όπου απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα (καθηγητές, ερευνητές, ειδικό επιστημονικό προσωπικό).

Δεν μπορεί:

 • να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.
 • να συμμετάσχει σε διαγωνισμό που απαιτεί αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ. Ο νόμος, πάντως, επιβάλλει στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να αναγράφονται και τα δύο είδη ισοδυναμίας: και η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αναγνώριση δεν είναι αυτόματη, αλλά γίνεται μέσα από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

Θα πρέπει να υποβάλετε:
• φωτοαντίγραφο πτυχίου
• φωτοαντίγραφο επίσημου πιστοποιητικού μαθημάτων με αναλυτική βαθμολογία (official transcript ή diploma supplement)
• οδηγό σπουδών (syllabus) ο οποίος περιλαμβάνει παρουσίαση
των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί, στα αγγλικά, εκτός αν
ζητηθεί μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από το ΑΤΕΕΝ.
Τα φωτοαντίγραφα θα είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια αρχή του κράτους προέλευσης των εγγράφων, δηλαδή, για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια το Βρετανικό Συμβούλιο ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ.

Προτιμήστε το Βρετανικό Συμβούλιο για την πιστοποίηση γνησιότητας του πρωτοτύπου και την επίσημη μετάφραση, για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και τα έξοδα της σφραγίδας Apostille που θα σας ζητήσουν στο ΥΠΕΞ. (Η Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ επικυρώνει και μεταφράζει επίσημα έγγραφα, με ειδική σφραγίδα στο πίσω μέρος της μετάφρασης μόνον όταν υπάρχει Apostille στο πρωτότυπο έγγραφο.) Το Βρετανικό Συμβούλιο θα επικυρώσει και θα μεταφράσει τα αντίγραφα πτυχίου, transcript, diploma supplement.

Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε εδώ: https://www.minedu.gov.gr/

* Οι σχετικοί νόμοι που ρυθμίζουν επαγγελματικά θέματα των κατόχων πτυχίων που προέρχονται από συνεργασίες ελληνικών κολλεγίων με πανεπιστήμια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών, είναι οι:
– 4635/2019, άρθρα 168-170, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
167 Τεύχος Α την 30/10/19
– 4653/2020, άρθρο 50, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12
Τεύχος Α την 24/01/20

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2107253783 ή μέσω email info@bca.edu.gr​

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:​

Βρετανικό Συμβούλιο: https://www.britishcouncil.gr/​
Έκδοση Παραβόλου: https://www.gsis.gr/e-paravolo

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter​ για να λαμβάνετε τα νέα του BCA​