Τμήμα Ψυχολογίας

BSc (Hons) Psychology Studies

Σπουδάζοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο βάσει των προδιαγραφών της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά, τυπική και άτυπη, σε συνηθισμένες, όσο και σε ακραίες περιπτώσεις: το συναίσθημα, τη σκέψη, τα κίνητρα, τη συμβολή του εγκεφάλου στη συμπεριφορά, την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, τις διαφορές συμπεριφοράς μεταξύ ατόμων, τις διαταραχές της συμπεριφοράς και την ψυχοπαθολογία.

Οι φοιτητές του BSc in Psychology Studies εξοικειώνονται με την επιστημονική μέθοδο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (εφαρμοσμένη ποσοτική στατιστική), ενώ παράλληλα αποκτούν δεξιότητες κριτικής σκέψης, μελετώντας και εφαρμόζοντας διάφορα ψυχολογικά παραδείγματα για την επίλυση προβλημάτων. Η γνώση της ανθρώπινης ψυχολογίας είναι πολύτιμο εφόδιο και επαγγελματικό προσόν για πολλούς κλάδους της Οικονομίας, όπου απαιτείται κατανόηση ή καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν εργασία ως ψυχολόγοι αλλά και σε άλλους τομείς: συμβουλευτικές ή διοικητικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, μάρκετινγκ, πωλήσεις, διαφήμιση, εκπαίδευση.

Μπορούν επίσης να εξειδικευθούν, συνεχίζοντας μεταπτυχιακές σπουδές σε επί μέρους τομείς της ψυχολογίας, όπως κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική ψυχολογία, ιατροδικαστική ψυχολογία, ψυχική υγεία, εκπαιδευτική ψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία, επαγγελματικός προσανατολισμός και νευροψυχολογία.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στα επίπεδα 3 και 4 (οι πρώτες δυο τάξεις) γίνονται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Στα επίπεδα 5 και 6 (οι πρώτες τελευταίες τάξεις) χρησιμοποιούνται μόνο τα Αγγλικά.

Η σχετική εργασιακή εμπειρία μπορεί να ληφθεί υπόψη σε ατομική βάση και σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς κανονισμούς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισόδου στο πρόγραμμα. Αν ένας υποψήφιος δεν τις διαθέτει, θα μπορούσε να εισαχθεί υπό όρους, μετά από συγκεκριμένες εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί από το BCA και στις οποίες θα πρέπει να επιτύχει.

Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο σύστημα BCA iLearn (Moodle) και στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BCA.

Έναρξη:​

Οκτώβριος για το Χειμερινό Εξάμηνο ή
Φεβρουάριος για το Εαρινό Εξάμηνο

Διάρκεια:​

4 έτη για εγγραφές Οκτωβρίου ή Φεβρουαρίου ή
3 έτη για εγγραφές Οκτωβρίου ή Φεβρουαρίου όσον αφορά υποψήφιους με βαθμό απολυτηρίου minimum 15 και πτυχίο ​Αγγλικών

Ωράριο φοίτησης:​

Πρωινό ή / και Βραδινό​

Γλώσσα:

Ελληνικά τα πρώτα δύο (2) έτη και
Αγγλικά τα τελευταία δύο (2) έτη
ή
Αγγλικά για το σύνολο των τεσσάρων (4) ετών

Πρακτική Άσκηση

Πλεονεκτήματα Προγράμματος

1

Συνεργασία του BCA με εταιρείες και οργανισμούς, όπως Open Psychotherapeutic Centre, International School of Athens, Aktios κ.λπ., που προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και πολύτιμη εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

2

Διαλέξεις από εξωτερικούς συνεργάτες (κλινικούς ψυχολόγους, οικογενειακούς θεραπευτές, σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους και ερευνητές) υψηλού ακαδημαϊκού και επαγγελματικού επιπέδου.

3

Σεμινάρια σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργαζόμενους φορείς, όπως το Κέντρο Γνωστικής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας.

 

4

Έμφαση στην απασχολησιμότητα: το πρόγραμμα δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη ερευνητικών και διοικητικών δεξιοτήτων των φοιτητών με τη χρήση της πληροφορικής.

5

Ξένες γλώσσες: το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τελειοποιήσουν τα Αγγλικά τους και να μάθουν μία τουλάχιστον ακόμα ξένη γλώσσα.

6

Δεξιότητες πληροφορικής: οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις τεχνολογίας και δεξιότητες πληροφορικής, ζωτικής σημασίας για την επαγγελματική τους εξέλιξη (προγραμματισμός, σχεδιασμός ιστοσελίδων, διαχείριση δεδομένων).

University of West London
Βραβεύσεις​
Δράσεις Τμήματος
Αποδοχή στο 1ο Έτος
Αποδοχή στο 2ο Έτος


Σπουδάζοντας στο BCA, ζείτε στην Ελλάδα την ατμόσφαιρα ενός Βρετανικού ή Ελβετικού Πανεπιστημίου υψηλής στάθμης και σας απονέμονται οι τίτλοι σπουδών (Bachelor & Master) οι ίδιοι ακριβώς που χορηγούνται στους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται παντού στον κόσμο (και είναι ισχυροί για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα ακόμα και για διορισμό στο ελληνικό Δημόσιο). Επιπλέον, αξιοποιείτε την ψηφιακή τεχνολογία με τις εξειδικευμένες πλατφόρμες εξ αποστάσεως παρακολούθησης που έχει δημιουργήσει το BCA και έχει εντάξει στη φιλοσοφία του Blended Learning.


Την πετυχημένη πορεία του BCA πιστοποιούν οι πολλαπλές βραβεύσεις που έχει δεχθεί στην πορεία των ετών εκπαιδευτικής του λειτουργίας με ιδιαίτερη σημαντική την ανακήρυξη του ως το «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ». Περισσότερες πληροφορίες για τις βραβεύσεις του BCA College μπορείτε να δείτε εδώ.


Τα προγράμματα σπουδών του BCA College, εμπλουτίζονται περαιτέρω με επιχειρηματικές επισκέψεις, σεμινάρια και ομιλίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι εκδηλώσεις αυτές γεφυρώνουν την ακαδημαϊκή θεωρία που διδάσκεται στις αίθουσες με τις σύγχρονες πρακτικές του επαγγελματικού στίβου, μεταφέρουν στους σπουδαστές τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε αληθινό χρόνο και τους συνδέουν με καταξιωμένα στελέχη, επιχειρηματίες, και ανθρώπους με θέσεις-κλειδιά στον κλάδο τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο λυκείου με βαθμό τουλάχιστον 12 ή IB Diploma ή αντίστοιχου βαθμού αποδεικτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως ενθαρρύνουμε όσους υποψήφιους έχουν Απολυτήριο με βαθμό μικρότερο από 12 να κάνουν αίτηση για αποδοχή στο 1ο έτος σπουδών, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως οι βαθμοί πάνω από 12 σε συγκεκριμένα σχετικά μαθήματα πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προσωπική συνέντευξη προκειμένου, παράλληλα με τις παραπάνω βαθμολογίες, να συνεκτιμηθεί η ικανότητα τους να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να παρακοληθήσουν τα πρώτα 2 έτη των προγραμμάτων είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.  Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το 1ο έτος στα Αγγλικά θα πρέπει να κατέχουν μία από τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • IELTS: Με βαθμό 5.5 και άνω, με τουλάχιστον 5.5 σε κάθε τμήμα του τεστ
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Cambridge Advanced Certificate in English (CAE)
 • Cambridge First Certificate in English (FCE): Με βαθμό C και άνω
 • Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE)
 • Examination for the Certificate Competency in English (ECCE)
 • Pearson Academic: Με βαθμό 42, με τουλάχιστον 40 σε κάθε τμήμα του τεστ
 • BCA IELTS Placement Test: Με βαθμό 5.5 και  άνω, με τουλάχιστον 5.5 σε κάθε τμήμα του τεστ


Οι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί απευθείας στο 2ο έτος σπουδών (Certificate Level), εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 17 και άνω.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να παρακοληθήσουν τα πρώτα 2 έτη των προγραμμάτων είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το 2ο έτος σπουδών στα Αγγλικά θα πρέπει να κατέχουν μία από τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • IELTS: Με βαθμό 6 και άνω, με τουλάχιστον 5.5 σε κάθε τμήμα του τεστ
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): Με βαθμό C1 και άνω.
 • Cambridge Advanced Certificate in English (CAE): Με βαθμό C και άνω
 • Cambridge First Certificate in English (FCE): Με βαθμό B και άνω.
 • Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE): με βαθμό Pass και άνω.
 • Pearson Academic (PTE): Με βαθμό 53, με τουλάχιστον 51 σε κάθε τμήμα του τεστ
 • BCA IELTS Placement Test: Με βαθμό 6 και  άνω, με τουλάχιστον 5.5 σε κάθε τμήμα του τεστ

International Baccalaureate Diploma Graduates

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αποδεκτοί κατευθείαν στο 2ο έτος σπουδών (Certificate Level), εφόσον είναι κάτοχοι International Baccalaureate Diploma με βαθμό τουλάχιστον 28 μονάδων και άνω και τουλάχιστον 15 μονάδες σε higher level.

Ilias Pavlou

Υπεύθυνος Τμήματος​​

Ηλίας Παύλου

Ο κύριος Ηλίας Παύλου σπούδασε τόσο στην Αυστραλία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έλαβε το πρώτο του πτυχίο στα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Wollongong της Αυστραλίας. Συνέχισε τις τριτοβάθμιες σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο της NSW της Αυστραλίας, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό στη Στατιστική. Αργότερα, ενώ εργαζόταν στην πόλη του Λονδίνου ως αναλυτής, ολοκλήρωσε ένα επιπλέον μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Birkbeck College.

Από το 2009 εργάζεται στο Business College of Athens

διδάσκοντας ποσοτικά μαθηματικά και ερευνητικές μεθόδους τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι Διευθυντής Προγραμμάτων σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Ναυτιλίας και τη Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών.

Πρότερα της διδακτικής του σταδιοδρομίας, ο Κύριος Ηλίας Παύλου εργάστηκε 15 χρόνια ως Αναλυτής (Research Analyst) σε πολυεθνικές εταιρίες τόσο στην Αυστραλία όσο και στο city του Λονδίνου.

Μαθήματα Προγράμματος

20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
40 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Ετήσιο
Επίπεδο Τίτλος Πτυχίου Σημειώσεις
Cert HE

Certificate of HE Psychology Studies

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 120 ακαδημαικές μονάδες
Dip HE

Diploma of HE Psychology Studies

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 240 ακαδημαικές μονάδες
Ordinary degree

Ordinary degree BSc Psychology Studies

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 300 ακαδημαικές μονάδες
BSc

BSc (Hons) Psychology Studies

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 360 ακαδημαικές μονάδες

Τα προσφερόμενα πτυχία καθώς και τα κριτήρια για την απόκτησή τους:​

Όλα τα προπτυχιακά προγράμματα, πέραν του πτυχίου Bachelor, προσφέρουν και ενδιάμεσους/συμπληρωματικούς προπτυχιακούς τίτλους, όπως η Βεβαίωση Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτοί οι προπτυχιακοί τίτλοι, οι οποίοι μπορούν επίσης να αποκτηθούν με βαθμό ή τιμητική διάκριση, απονέμονται σε όσους σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει ένα τμήμα του πτυχιακού κύκλου σπουδών.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter​ για να λαμβάνετε τα νέα του BCA​

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα δίδακτρα, τις υποτροφίες και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Επικοινωνία
close-link