LLM International Commercial and Business Law

Διεθνές εμπορικό δίκαιο: το νομικό υπόβαθρο της εξωστρέφειας​

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα LLM International Commercial and Business Law, έχοντας ως βάση το κοινό δίκαιο, εστιάζει στο διεθνές οικονομικό δίκαιο και στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό νομικό πλαίσιο. Εξασκεί τον φοιτητή στο να κατανοεί τη δυναμική του διεθνούς εμπορικού δικαίου, τις νομικές ρυθμίσεις των συναλλαγών, τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ανταγωνιστικές εθνικές δικαιοδοσίες, τις παραμέτρους της εταιρικής διακυβέρνησης, το δίκαιο του ανταγωνισμού και το διεθνές οικονομικό δίκαιο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται α) σε πτυχιούχους νομικής, που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο και να χειρίζονται διεθνή εμπορικά θέματα εντός και εκτός δικαστηρίου β) σε επαγγελματίες με παρεμφερές υπόβαθρο σπουδών, που δραστηριοποιούνται στον διεθνή επιχειρηματικό και εμπορικό τομέα, και θέλουν να αποκτήσουν περαιτέρω ακαδημαϊκά και πρακτικά εργαλεία.

Στόχος του προγράμματος είναι να παράγει επαγγελματίες με ανεπτυγμένες νομικές δεξιότητες, ώστε να έχουν ελκυστικές προοπτικές εργασίας σε διεθνείς οργανισμούς και σε πολυεθνικές εταιρείες. Το LLM International Commercial and Business Law δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα των φοιτητών να αναλαμβάνουν νομική έρευνα και ανάλυση. Βασικό μάθημα είναι η εκπόνηση διατριβής, που περιλαμβάνει έρευνα και ανάλυση για ένα σημαντικό νομικό ζήτημα διεθνούς εμπορίου.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 ενότητες, συν την ενότητα Έρευνας και Διατριβής που είναι και η σημαντικότερη. Κάθε ενότητα συμμετέχει στην τελική βαθμολογία με 20 μονάδες με εξαίρεση την ενότητα Έρευνας και Διατριβής που συμμετέχει με 60 μονάδες.

Οι ενότητες που προσφέρονται είναι: Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Διεθνής Εταιρική Διακυβέρνηση, Διεθνές Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Διεθνών Οικονομικών, Διεθνής Επιχειρηματική Διαπραγμάτευση και “Μέθοδοι Έρευνας και Διατριβή”.

To LLM International Commercial and Business Law περιλαμβάνει επίσης μια προπαρασκευαστική ενότητα με τίτλο General Principles of English Law. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει επαρκές υπόβαθρο σχετικά με τις γενικές αρχές του Αγγλικού Δικαίου, ώστε οι φοιτητές από άλλες χώρες να μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα στο μάθημα.

Έναρξη:​

Οκτώβριος – Χειμερινό Εξάμηνο ή
Φεβρουάριος – Εαρινό Εξάμηνο​

Διάρκεια:​

Full Time – 1 Έτος Σπουδών ή
Part Time – 2 Έτη Σπουδών​

Τρόπος Διδασκαλίας:​

• On Site
• Online (Υποστηρικτικά της διδασκαλίας)
• Βιντεοσκόπηση Μαθημάτων (Υποστηρικτικά της διδασκαλίας)

Ωράριο φοίτησης:​

Βραδινό καθημερινές​​

Γλώσσα:

Αγγλικά​

Πλεονεκτήματα Προγράμματος

1

Δίνει μεγάλη έμφαση στην προοπτική απασχολησιμότητας και εξέλιξης των αποφοίτων καθώς αναπτύσσει τόσο νομικές όσο και επαγγελματικές ερευνητικές δεξιότητες στο παγκόσμιο επιχειρηματικό και νομικό περιβάλλον.

2

Οι παραδόσεις εμπλουτίζονται με διαλέξεις από λέκτορες και εμπειρογνώμονες από τον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο. Αυτές οι παρουσιάσεις έχουν τη μορφή διαδραστικών workshops ώστε οι φοιτητές να χειρίζονται πραγματικά case studies και να αξιοποιούν τη διεθνή εμπειρία.

3

Οι απόφοιτοι, έχοντας συνολική εικόνα του διεθνούς εμπορικού δικαίου, μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι μεγάλων επιχειρήσεων, βοηθώντας όχι μόνο στην επίλυση αλλά και στην αποτροπή νομικών προβλημάτων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στις διεθνείς συνεργασίες.

 

4

Αναπτύσσει στους φοιτητές δεξιότητες νομικής, ηθικής και κριτικής ανάλυσης μέσω της σύγκρισης της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, υπό το πρίσμα της πολιτιστικής πολυμορφίας και του νομικού συστήματος αυτών των κρατών.

5

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών χορηγείται από το κορυφαίο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Λονδίνου, πρώτο ανάμεσα στα “modern universities” του Λονδίνου και πολυβραβευμένου για τις εξαιρετικές του επιδόσεις.

University of West London
Βραβεύσεις​
Δράσεις Τμήματος
Προϋποθέσεις Αποδοχής

Σπουδάζοντας στο BCA, ζείτε στην Ελλάδα την ατμόσφαιρα ενός Βρετανικού ή Ελβετικού Πανεπιστημίου υψηλής στάθμης και σας απονέμονται οι τίτλοι σπουδών (Bachelor & Master) οι ίδιοι ακριβώς που χορηγούνται στους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται παντού στον κόσμο (και είναι ισχυροί για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα ακόμα και για διορισμό στο ελληνικό Δημόσιο). Επιπλέον, αξιοποιείτε την ψηφιακή τεχνολογία με τις εξειδικευμένες πλατφόρμες εξ αποστάσεως παρακολούθησης που έχει δημιουργήσει το BCA και έχει εντάξει στη φιλοσοφία του Blended Learning.


Την πετυχημένη πορεία του BCA πιστοποιούν οι πολλαπλές βραβεύσεις που έχει δεχθεί στην πορεία των ετών εκπαιδευτικής του λειτουργίας με ιδιαίτερη σημαντική την ανακήρυξη του ως το «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ». Περισσότερες πληροφορίες για τις βραβεύσεις του BCA College μπορείτε να δείτε εδώ.


Τα προγράμματα σπουδών του BCA College, εμπλουτίζονται περαιτέρω με επιχειρηματικές επισκέψεις, σεμινάρια και ομιλίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι εκδηλώσεις αυτές γεφυρώνουν την ακαδημαϊκή θεωρία που διδάσκεται στις αίθουσες με τις σύγχρονες πρακτικές του επαγγελματικού στίβου, μεταφέρουν στους σπουδαστές τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε αληθινό χρόνο και τους συνδέουν με καταξιωμένα στελέχη, επιχειρηματίες, και ανθρώπους με θέσεις-κλειδιά στον κλάδο τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, εφόσον διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα προσόντα:

 • πτυχίο 2nd class honours από Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ή
 • πτυχίο από 6.0 και πάνω από ΑΕΙ ή
 • πτυχίο από 7.0 και άνω από Τ.Ε.Ι., ή
 • πτυχίο Αμερικάνικου Πανεπιστημίου με GPA 2.75 και άνω ή ισοδύναμα προσόντα.

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο BCA γίνονται αποκλειστικά στα Αγγλικά. Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στα Αγγλικά θα πρέπει να κατέχουν μία από τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • IELTS: Με βαθμό 6.5 και άνω, με τουλάχιστον 5.5 σε κάθε τμήμα του τεστ.
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): Με βαθμό C1 και άνω.
 • Cambridge Advanced Certificate in English (CAE): Με βαθμό C και άνω
 • Cambridge First Certificate in English (FCE): Με βαθμό B και άνω.
 • Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE).
 • Pearson Academic (PTE): Με βαθμό 53, με τουλάχιστον 51 σε κάθε τμήμα του τεστ.
 • BCA IELTS Placement Test: Με βαθμό 6.5 και άνω, με τουλάχιστον 5.5 σε κάθε τμήμα του τεστ.

Για τους υποψηφίους σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στα αγγλικά αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αγγλικής γλώσσας, προσφέρονται εντατικά μαθήματα αγγλικών.

 

Δρ. Ζωή Αναγνωστίδου

Υπεύθυνη Τμήματος​

Δρ. Ζωή Αναγνωστίδου

H Δρ. Ζωή Αναγνωστίδου αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2004. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Bath (UK) με αντικείμενο το Μάνατζμεντ, και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Tμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας)

στο πεδίο της Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Από το 2008 διδάσκει μαθήματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας και έχει παράλληλα εργαστεί ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και σύμβουλος πάνω σε διάφορα project. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συμπεριφορά και ψυχολογία του καταναλωτή και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.​

Μαθήματα Προγράμματος

Προπαρασκευαστικό
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Χειμερινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
20 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Εαρινό Εξάμηνο
60 Ακαδημαϊκές Μονάδες
Ετήσιο
Επίπεδο Τίτλος Πτυχίου Σημειώσεις
PG Cert Postgraduate Certificate in International Commercial and Business Law Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 60 ακαδημαϊκές μονάδες
PG Dip Postgraduate Diploma in International Commercial and Business Law Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 120 ακαδημαϊκές μονάδες
LLM LLM International Commercial and Business Law Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 180 ακαδημαϊκές μονάδες

Τα προσφερόμενα πτυχία καθώς και τα κριτήρια για την απόκτησή τους:​

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, πέραν του πτυχίου Master, προσφέρουν και ενδιάμεσους/συμπληρωματικούς μεταπτυχιακούς τίτλους, όπως η Βεβαίωση Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτοί οι μεταπτυχιακοί τίτλοι, οι οποίοι μπορούν επίσης να αποκτηθούν με βαθμό ή τιμητική διάκριση, απονέμονται σε όσους σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει ένα τμήμα του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter​ για να λαμβάνετε τα νέα του BCA​