Νέο, state-of-the-art City Campus!

Tο BCA αποκτάει ένα state-of-the-art Campus, με εύκολη πρόσβαση, πολυχώρους, τεχνολογίες αιχμής και πολλά άλλα, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Μάθετε περισσότερα

Student Portal

Why study in Greece

Greece is a country of approximately 11 million people, a member of the European Union, the European Monetary Union, and one of the oldest civilisations recorded in human history, spanning over 5,000 years. In the area now labeled as Greece, 3 civilisations (Mycenean, Minoan and Cycladic), 700 city states and one empire (Byzantine) have thrived and have had a marked and lasting influence in the culture, arts and history of the Western Civilisation. 

Education and learning in ancient Greece was one of the most important processes, and one of the world’s first Lyceums or proto-Universities were established by esteemed philosophers, whose role was also that of the teacher. Aristotle, Plato and Socrates had all established their own proto-Universities, centers of inquiry, rational thought and science.

Apart from its rich history and tradition, Greece is a land of remarkable beauty, diverse landscapes and one of the world’s most pleasant climates with over 230 days of sunshine per year. Greece has over 1,000 islands of which 230 are inhabited, and one if the world’s longest coastlines. 

Tourism, shipping and services provide the majority of its Gross Domestic Product, with 23 million tourists arriving in Greece yearly to enjoy its rich historic sites, sandy beaches and cosmopolitan cities.